22 759 8841 | 22 759 5777 | 794 691 921 Al. Wojska Polskiego 16a lok. 53, 05-800 Pruszków | dentalclassic@vp.pl | Otwarte: poniedziałek - piątek 10 - 20

Implanty

Home > Implanty

Implantologia dentystyczna zajmuje się najbardziej zbliżoną do fizjologicznego modelu odbudową braków w uzębieniu.
Wpływ na wybór konkretnego systemu ma indywidualna sytuacja kliniczna oraz rozmowa z pacjentem dotycząca ich ceny. Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat zabiegu:

Pierwsza wizyta – określamy możliwości i wskazania do implantacji oraz przedstawiamy pacjentowi wstępny plan leczenia na podstawie badania klinicznego a także badań dodatkowych . Określamy konieczne sięość przeprowadzenia ewentualnych badań diagnostycznych – na miejscu dysponujemy cyfrowym aparatem RTG – radiowizjografią, oraz aparatem do zdjęć panoramicznych. Proponujemy termin kolejnej wizyty, która będzie związana z zabiegiem wprowadzenia wszczepu. Jeśli podejmujemy leczenie z nawigacją to muszą być przeprowadzone dodatkowe procedury.

Druga wizyta: w systemie prostego, najczęstszego postępowania jest to zabieg wprowadzenia implantu w szczękę lub żuchwę. W zależności od odcinka w którym wykonano zabieg wykonujemy odpowiednie uzupełnienie tymczasowe w celu zachowania estetyki i funkcji. Są to protezy stałe lub ruchome.

Kolejna wizyta to zdjęcie szwów

Następna wizyta: po upływie określonego czasu wgajania się implantów odsłaniamy implant i wkręcamy śrubę gojącą na okres ok. 2 tygodni w celu ukształtowania tkanek miękkich dla uzyskania optymalnej estetyki.
kolejny etap terapii z zastosowaniem implantów dotyczy wykonania uzupełnień protetycznych ostatecznych –Każdy pacjent otrzymuje szczegółową instrukcję postępowania pozabiegowego oraz sposobu dbania o higienę przy implantach.

Korony protetyczne na implantach.

Leczenie w którym wykonuje się pojedyncze korony protetyczne jest najczęściej stosowane, gdyż takich przypadków z pojedynczymi brakami jest najwięcej. W tradycyjnych metodach protetycznych w tych przypadkach wykonywano mosty – protezy stałe, szlifując (opracowując) dwa sąsiednie zęby własne. Koronę protetyczną ostateczną na implancie, można wykonać 3 – 6 miesięcy po zabiegu implantacji. Po tym okresie przeprowadza się następujące procedury:

Etap pierwszy: lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się na implantach, następnie wkręca śruby gojące mające za zadanie wygoić i ukształtować miękkie tkanki wokół implantu

Etap drugi: po upływie 14 dni od momentu wkręcenia śrub gojących jeśli dziąsło jest już ukształtowane odkręca się śruby gojące i pobiera wycisk z transferem. Należy wykonać również wycisk anatomiczny przeciwstawnej szczęki.

Etap trzeci – laboratoryjny. Technik dentystyczny wykonuje odpowiednie procedury w celu wykonania koron protetycznych.

Etap czwarty: Lekarz prowadzi montaż wykonanego uzupełnienia w jamie ustnej.

Mosty protetyczne na implantach.

Leczenie takie umożliwia uzupełnienie większych ilościowo braków zębowych za pomocą mostu w sytuacji, gdy brak jest naturalnych zębów filarowych. Po okresie 3 do 6 miesięcy przeprowadza się identyczne procedury jak w przypadku koron na implantach (opisanych powyżej):

Etap pierwszy: lekarz stomatolog obnaża implanty i odkręca śruby zamykające wkręcone w implanty, następnie wkręca śruby gojące.

Etap drugi: po upływie 14 dni lekarz odkręca śruby gojące i pobiera wycisk z pozycji implantu z użyciem transferów wyciskowych. Etap trzeci: laboratoryjny Technik wykonuje most.

Etap trzeci:

Etap czwarty: Lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantu i po sprawdzeniu dopasowanie całej konstrukcji mocuje most w jamie ustnej .

Protezy ruchome na implantach

Znane są różne rodzaje protez ruchomych na implantach. Całkowite i częściowe. Mocowane są różnymi systemami retencyjnymi. Najczęściej wykonuje się protezy całkowite poprawiając ich retencję i stabilizację. . Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla Pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów. Etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego:

Etap pierwszy: po okresie 3 miesięcy od zabiegu wszczepienia implantów lekarz stomatolog nacina błonę śluzową i odkręca śruby zamykające znajdujące się w implantach, następnie wkręca śruby gojące.

Etap drugi: po upływie 14 dni lekarz odkręca śruby gojące i przykręca do implantu filary kulkowe, a następnie wykonuje wyciski.

Etap trzeci: laboratoryjny Technik wykonuje poszczególne etapy pracy związanej z wyprodukowaniem nowej protezy (overdenture).

Etap czwarty: kliniczny Lekarz oddaje protezę pacjentowi.

Implantoprotetyka stomatologiczna – odbudowa uzębienia na implantach, pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia. Do tej pory nie udało się jednak stworzyć implantu będącego w stanie idealnie odtworzyć funkcjonalność własnych zębów. Zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowy. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź pojedynczy brak zęba. Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność – nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce)
Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii składająca się z część chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Ten najbardziej zbliżony do fizjologicznego sposób odtwarzania utraconych zębów pozwala na wyeliminowanie dyskomfortu związanego z użytkowaniem ruchomych protez. Współczesna implantoprotetyka to stale rozwijająca się dziedzina stomatologii od ponad 50 lat. Pozwala stworzyć doskonałe oparcie dla uzupełnień protetycznych, poprawiając znacząco kosmetykę i komfort w użytkowaniu uzupełnień protetycznych.