22 759 8841 | 22 759 5777 | 794 691 921 Al. Wojska Polskiego 16a lok. 53, 05-800 Pruszków | dentalclassic@vp.pl | Otwarte: poniedziałek - piątek 10 - 20

Endodoncja

Home > Endodoncja

Konieczność wykonania leczenia kanałowego pojawia się wówczas, kiedy dojdzie do zniszczenia przez próchnicę kolejnych warstw zęba i przedostania się bakterii do jego wnętrza. Dochodzi wtedy do zakażenia miazgi, silnie unerwionej i unaczynionej tkanki połączonej z całym krwioobiegiem. Bakterie te przemieszczając się drogą krwionośną docierają do wszystkich tkanek i narządów m.in. serca, tarczycy, nerek, oczu i stawów. Jest to stan niekorzystny nie tylko dla danego zęba, ale całego organizmu, dlatego potrzebne jest natychmiastowe działanie.
Leczenie kanałowe wymaga od lekarza wysokich umiejętności oraz specjalistycznego instrumentarium. Dzięki temu jest ono wysoce skuteczne i bezpieczne. Ząb po prawidłowym leczeniu endodotycznym i odpowiedniej odbudowie funkcjonuje jak przedtem.


Leczenie kanałowe składa się z kilku etapów. Etap pierwszy to diagnoza m.in. na podstawie zdjęcia RVG. Następnie lekarz tak opracowuje wnętrze zęba, aby mieć dobry dostęp do kanałów. Po dojściu do kanałów są one czyszczone poprzez usunięcie zakażonej miazgi i bakterii. Dokładne oczyszczenie jest możliwe dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi, sprzętu i preparatów chemicznych. Oczyszczone, poszerzone i wydezynfekowane kanały są następnie wypełniane szczelnie sztucznym materiałem, który zabezpiecza przed ponownym wniknięciem bakterii. Po wypełnieniu kanałów wykonywane jest kontrolne zdjęcie RVG. Po zakończonym leczeniu endodontycznym dokonuje się odbudowy korony zęba.

Leczenie kanałowe w obejmuje:

  • jedno- i dwuwizytowe leczenie kanałowe
  • udrażnianie kanałów
  • usuwanie złamanych narzędzi
  • powtórne leczenie kanałowe